OUR TEAM 2020-21

Abhishek Rathod

President

 

Sidhesh Toraskar

Vice President

 

Shubham Rathod

Ruchi Isaac

General Secretary

Pratik Varandekar

Treasurer

 

Sakshi More

Arshunnu Bare

Asst. General Secretary

Himanshu Rathod

Aditya Arvind

Priyash Nagarkar

E.M Secretaries

Aniket Rai

Technical Secretary

Amit Nemade

Web Master

Raheb Sheikh

Digital Marketing

Shivani Jadhav

Bhagyesh Rane

Creative Secretaries

Manali Shivapurkar

Devesh Pawar

Digital Creative

Vijay Tembugade

Advait K

Content & Editorial

Tejas Shenoy

Tanvi Kapote

Marketing Secretary

Sarah Das

Publicity Secretary